Environment & Bio Solution AB

är ett agenturföretag som tillhandahåller komplett maskinell utrustning för biogasanläggningar i Skandinavien såsom:

  1. Glasemaljerade rötkammare, tankar och silos.
  2. Gasklockor på tankar eller separata på fundament.
  3. Mixers, centrum- eller sidomonterade.
  4. Pumpar för vätske- och gasmixning samt choppermixning för sönderdelning av vätskebaserat organiskt avfall.
  5. Facklor öppna eller slutna samt övrig utrustning för gasrensning.
  6. Sönderdelare för organiskt avfall till rötkammare och kompostanläggningar.