Dessa företag, som vi samarbetar med, är världsledande i miljöinriktad produktion.

GLS-Tanks kommer från Österrike och är en av Europas största tillverkare av Glasemaljerade tankar och silor.

GLS har ett unikt koncept för sin tillverkning PUESTA, Eletrostatisk pulver emaljering, som GLS är ensam om och som gör produkten överlägsen. Alla kanter och hål blir emaljerade. Ingen annan klarar detta. Vidare är tillverkningen miljövänlig då man inte använder toxiner i processen, utan har utvecklat ett specialstål som inte ger pinnhåls i glaset.

GLS levererar kompletta tankar med isolering, stegar trappor, flänsar, synglas samt övrig kringutrustning för en rötkammare, samt tar ansvar för att tanken är tät mot fundamentet, genom sitt unika RN system.

I dag är GLS en av marknadsledarna i Skandinavien och följer AFS 2005 i Sverige.

Läs mer på GLS Tanks hemsida

Tecon kommer från Österrike och är en av Europas största tillverkare av Dubbelmembrans Gasklockor för såväl öppna tankar som separata gasklockor på fundament.

Tecon har ett flexibelt koncept med stora variationer för den enskilde kundens behov. Bland annat har Tecon levererat världens största gasklocka 12,500 m³ till Hashöj biogas anläggning i Danmark. Tecon tillverkar också membran för tanktäckning av öppna tankar, som klarar Skandinaviska snölaster.

Idag är Tecon en av marknadsledarna i Skandinavien.

Läs mer på Tecons hemsida

gasrening
facklor

Environtec är ett företag som kommer från Österrike. Är beläget vid Bodensjön i norra utkanten av Alperna i hjärtat av Europa.

Environtec bygger även kompletta biogasanläggningar, men är störst på komponenttillverkning av utrustningar till biogas. Deras största produkter är facklor, öppna eller slutna, gasrening, gasdomer, kondensatorer osv.

 

Läs mer på Environtec hemsida

Indutech är ett Svenskt företag som kommer från Veddige i Halland. Deras specialitet är centrum monterade mixers, där Albatross knivarna eliminerar eventuellt slamtäcke samt den unika skruven trycker ner det sönderdelade täcket i vätskan. Vidare erfordras ej några bafflar med Indutecs lösningar.

Sidomonterade mixers är en annan stor produkt med en unik servicevänlig konstruktion.

Läs mer på Indutecs hemsida

Seko är en av Europas ledande tillverkare av horisontella skruvsönderdelare, som ger ett mycket finfördelat material, och maskiner för siktning och kompostering av organiskt material.

Maskinerna kan levereras som traktor, el eller dieseldrivna. Dessutom har man gasmotordrivna elgeneratorer på programmet.

Läs mer på Sekos hemsida

Landia är en av Danmarks ledande pumptillverkare med en mycket hög kvalitetspolicy. Landia har utvecklat en helt ny typ av pump- och gasmixningssystem som eliminerar eventuellt slamtäcke.

Vidare har man ett brett program av chopperpumpar som klarar de flesta våta organiska material att sönderdela batch vis, såsom fisk, kött och hushållsavfall.

Dessutom har man ett brett program av pumpar för slam och vätskor.

Läs mer på Landias hemsida